Tắt thông báo [X]

Tư Vấn Chiến Lược

Startup Now cung cấp các giải pháp tư vấn chiến lược gồm nhiều lĩnh, từ giai đoạn sơ khởi như nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá, phản biện, hoạch định chiến lược cho đến hỗ trợ triển khai thực hiện: chiến lược marketing, chiến lược thương hiệu, chiến lược sản xuất, chiến lược ngành hàng, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phát triển, mở rộng kinh doanh. Khách hàng có thể yêu cầu riêng lẻ theo thực trạng của Doanh nghiệp mình.

 • Tại sao Doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh?
   
Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững lâu dài nghiệp cần phải có lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh bền vững (sustainable competitive advantages) không phải dễ dàng có được mà phải tạo dựng trong thời gian dài, và để Doanh nghiệp đi đúng định hướng phải ban hành văn bản để nhất quán trong quá trình thực thi.
Chiến lược kinh doanh một mặt, vạch ra các chính sách giúp doanh nghiệp cạnh tranh trong giai đoạn hiện tại (tactical), mặt khác giúp cụ thể hóa công việc chuẩn bị trước của doanh nghiệp cho các năm sau (strategic).
 • Một số nội dung công việc
   
- Đánh giá tình hình nội tại của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu. Đề xuất phương án khắc phục.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích xu thế của thị trường. Từ đó xác định những cơ hội kinh doanh, những rủi ro tiềm ẩn nếu có.
- Phân tích hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp, chỉ ra những cơ hội tối ưu hóa giá trị, cũng như những cơ hội phát triển chưa được nhìn thấy.
- Đề xuất mô hình quản lý phù hợp với qui mô, đặc thù hoạt động của từng Doanh nghiệp.
- Xác định đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Xác định đâu là đối thủ chủ đạo, đâu là các đối thủ tiềm năng, điểm mạnh điểm yếu của từng đối thủ.
- Làm việc, thảo luận, phản biện, thống nhất ý kiến với Doanh nghiệp để đề ra sáng kiến chiến lược, từ đó xem xét việc tái cơ cấu một phần hoặc toàn bộ Doanh nghiệp.
 • Kết quả đạt được
   
- Trong quá trình tư vấn ngoài việc trao đổi, thảo luận chia sẻ thông tin Doanh nghiệp được tư vấn sẽ nâng cao về nhiều mặt như phong cách làm việc, tư duy thay đổi, cách nhìn nhận phân tích rộng và sâu sắc.
- Quá trình tư vấn sẽ chỉ ra những diễn biến, xu hướng đáng lưu ý có thể tác động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (môi trường vĩ mô, vi mô, đối thủ, thị trường và khách hàng….).
- Bên cạnh những cơ hội, sự thuận lợi và những điểm mạnh của doanh nghiệp, phân tích cũng chỉ ra những vấn đề nội tại, những điểm yếu và mối hiểm họa mà doanh nghiệp có thể gặp.
Liên hệ tư vấn
Phone: 0906 306 135
Email: startupnow.org@gmail.com​

Hãy cùng chúng tôi hoạch định CHIẾN LƯỢC tối ưu  dành cho bạn, giúp giảm thiểu chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao
 
 • Quá trình Tư Vấn Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh

 1. GIAI ĐOẠN 1
 • Đánh giá thực trạng hoạt động doanh nghiệp.
 • Phân tích các yếu tố tác động đến ngành kinh doanh.
 • Nhu cầu thị trường & thị trường tiềm năng của Doanh nghiệp.
 • Định hướng chiến lược phát triển ngành trong 5 năm.
 • Phân tích xem xét danh mục đầu tư ngành dựa trên các nhân tố bên ngoài như tính ổn định môi trường và dự báo mức độ tăng trưởng nhằm lựa chọn phương án đầu tư thích hợp.
 • Phân tích SWOT ngành kinh doanh.
 1.  GIAI ĐOẠN 2
 • Phân tích thị trường và khách hàng.
 • Đánh giá hoạt động marketing và bán hàng.
 • Chính sách phát triển khách hàng, thị trường, sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Đánh giá nguy cơ khủng hoảng, Quản trị rủi ro.
 • Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh.
 
------------------------------------------
Phụ trách Dự Án Startup Now
Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hiếu

 

Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp lâu dài mang tính khả dụng và đột biến. Đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực phải chuyên môn hóa, đội ngũ lãnh đạo phải được rèn luyện kỹ năng quản lý công việc, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực.
Là tổ chức nửa phi lợi nhuận, Startup-now luôn tận tâm trong việc chia sẻ kiến thức về các lĩnh vực marketing, bán hàng, truyền thông ... đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tận tâm, nhằm giúp các ý tưởng khởi nghiệp, các cá nhân, nhóm mong muốn khởi nhiệp có được những hướng đi đúng đăn, phát triên mạnh mẽ.

Dành cho bạn

Tư vấn

Startup Now luôn sẵn sàng và tận tâm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, xử lý khủng hoảng.

Dịch vụ

Startup Now cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với tác phong chuyên nghiệp.

Cuộc thi

Startup Now khích lệ phát triển ý tưởng, khuyến khích áp dụng thực tiễn bằng các cuộc thi quy mô và liên tục.

Khởi nghiệp

Startup Now nơi giao lưu ý tưởng, khởi nguồn của các dự án khởi nghiệp.