Tắt thông báo [X]

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển đều quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm nguồn vốn hoạt động, tiềm kiếm thị trường, mở rộng ngành, nhưng chưa nhìn lại một cách toàn diện những bất cập đã và đang tồn đọng như đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức, quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ, bế tắc dòng tiền v.v.. dẫn đến hoạt động không hiệu quả, chưa nhất quán và thiếu tính bền vững.

Tái cấu trúc Doanh nghiệp thường được hiểu là điều chỉnh, cải tiến mô hình quản lý (cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức, quy trình - quy chế, chức năng nhiệm vụ, chính sách thu nhập - khen thưởng - kỷ luật...) và các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, bố trí lại nguồn nhân lực. Dựa trên chiến lược đã có, mô hình quản lý cần được tái cấu trúc để hỗ trợ tốt cho chiến lược.

Về bản chất đó chính là việc thay đổi doanh nghiệp một cách toàn diện, tự làm mới mình cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh, tính cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Như vậy việc tái cấu trúc không giới hạn ở những doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn, trên bờ vực phá sản mà đôi khi chính những công ty đang phát triển cũng cần tái cấu trúc để hệ thống vận hành một cách hiệu quả nhất.

Vậy, khi nào thì doanh nghiệp nên tiến hành tái cấu trúc?
Các doanh nghiệp thành công hàng đầu thế giới, việc tái cấu trúc được xem là công việc thường niên của ban lãnh đạo cấp cao, chu kỳ đề xuất là đầu mỗi năm hoặc có phát sinh vấn đề cần xử lý trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp. Tái cấu trúc tùy theo hiện trạng mà chọn tái cấu trúc toàn diện hay một phần.
 
Vai trò của nhà tư vấn trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp?
Tái cấu trúc không chỉ đơn thuần là chẩn bệnh và chữa bệnh, mà điều quan trọng là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường, để tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp.
Để làm được điều này, nhà tư vấn phải đáp ứng được hai yêu cầu: tư vấn tạo động lực để thay đổi và tư vấn chuyên môn. Tư vấn chuyên môn là hướng dẫn và cùng doanh nghiệp tư duy, thực hiện, cùng đưa ra những gợi ý và phản biện với nhau vì chính chủ Doanh nghiệp là người hiểu rõ các vấn đề của Doanh nghiệp mình nhưng chưa có cái nhìn khách quan và dĩ nhiên cần sự phân tích đánh giá, góp ý của những nhà kinh tế chuyên nghiệp. Doanh nghiệp và nhà tư vấn cùng làm thì chương trình tái cấu trúc mới đạt hiệu quả tốt nhất, không thể chỉ ỷ lại vào nhà tư vấn làm hết cho mình mà không có thiện chí hợp tác trong công việc sống còn này.
Nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền Startp Now cung ứng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp & hoạt động kinh doanh.
Trong ngắn và dài hạn đây sẽ là hoạt động giúp các doanh nghiệp định hình lại tổ chức, tổng hợp và phát huy năng lực cốt lõi cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển theo kế hoạch đã được hoạch định
 
Liên hệ tư vấn
Phone: 0906 306 135
Email: startupnow.org@gmail.com​

Hãy cùng chúng tôi lựa chọn giải pháp TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP tối ưu  dành cho bạn, giúp giảm thiểu chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao

Trog quá trình tư vấn Cấu trúc tổ chức, nguồn vốn con người, văn hóa và những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là những vấn đề mà Startup now quan tâm khảo sát phân tích đanh giá để tìm ra hướng đi phú hợp. 
Chương trình bắt đầu bằng việc khảo sát, phân tích và đánh giá cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực qua các phương diện:
  • Môi trường hoạt động doanh nghiệp và cơ chế quản lý
  • Chức năng quản trị chuyên môn.
  • Chức năng quản trị nhân sự.
  • Quy chế hoạt động, quy định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành.
  • Chế độ khuyến khích nhân viên làm việc và phát huy sáng tạo
  • Ưu khuyết điểm của cơ cấu tổ chức hiện hành.
Sau khi xem xét lại kế hoạch kinh doanh và thống nhất được một chiến lược trong ngắn & dài hạn, Startup Now sẽ đề xuất một cấu trúc tổ chức thích hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.


-----------------------------------------------
Phụ trách Dự Án Startup Now
Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hiếu

Đồng hành cùng Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp lâu dài mang tính khả dụng và đột biến. Đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực phải chuyên môn hóa, đội ngũ lãnh đạo phải được rèn luyện kỹ năng quản lý công việc, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực.
Là tổ chức nửa phi lợi nhuận, Startup-now luôn tận tâm trong việc chia sẻ kiến thức về các lĩnh vực marketing, bán hàng, truyền thông ... đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn tận tâm, nhằm giúp các ý tưởng khởi nghiệp, các cá nhân, nhóm mong muốn khởi nhiệp có được những hướng đi đúng đăn, phát triên mạnh mẽ.

Dành cho bạn

Tư vấn

Startup Now luôn sẵn sàng và tận tâm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, xử lý khủng hoảng.

Dịch vụ

Startup Now cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với tác phong chuyên nghiệp.

Cuộc thi

Startup Now khích lệ phát triển ý tưởng, khuyến khích áp dụng thực tiễn bằng các cuộc thi quy mô và liên tục.

Khởi nghiệp

Startup Now nơi giao lưu ý tưởng, khởi nguồn của các dự án khởi nghiệp.